Skip to main content

Narodna knjižnica - Drniš • Kralja Zvonimira 8 • 22320 Drniš • 022 888 140 • kontakt@narodna-knjiznica-drnis.hr

Od 1867. godine

Narodna knjižnica - Drniš

Podijeli poveznicu s prijateljima

Pravila posudbe

 • Usluge knjižnice mogu koristiti samo članovi knjižnice;
 • Članstvo traje godinu dana od dana upisa (osim za turističko članstvo koje traje 3 mjeseca);
 • Članske iskaznice su trajne i neprenosive;
 • Bez iskaznice ne možemo vršiti posudbu;
 • Možete posuditi najviše 3 jedinice građe;
 • Knjige se mogu zadržati 25 radnih dana nakon čega se plaća zakasnina (po knjizi i po danu);
 • Obnovu zaduženja možete obaviti najviše dva puta po 25 dana osim lektirnih naslova koji se mogu produžiti samo jednom po 25 dana; rok posudbe rezervirane građe ne može se produžiti;
 • Obnova zaduženja moguća je u samoj knjižnici ili telefonski;
 • Članovi mogu zatražiti rezervaciju znanstveno-stručnih i obrazovnih knjiga u samoj knjižnici, telefonom i elektroničkom poštom; o prispijeću građe član se obavješćuje telefonski; član je dužan rezerviranu knjižničnu građu preuzeti u roku od 24 sata;
 • Oštećena i izgubljena građa nadoknađuje se odgovarajućom zamjenom ili novčanom naknadom;
 • Građu iz Referentnih zbirki moguće je koristiti isključivo u knjižnici;
 • Korištenje računala i računalne opreme besplatno je samo za članove knjižnice osim pretraživanja baze podataka: Interneta i sl.;
 • Članovima knjižnice kojima su za potrebe naobrazbe, znanstvenog ili stručnog rada potrebne knjige iz drugih knjižnica mogu ih dobiti putem međuknjižnične posudbe; knjige i druga građa iz međuknjižnične posudbe koriste se u Studijskoj čitaonici 15 dana; članovi mogu zatražiti kopije članaka iz časopisa i druge građe koju posjeduju druge knjižnice u zemlji kada je to u skladu s propisima o autorskim pravima; ovako dobivene kopije zadržavaju članovi kao svoje vlasništvo; zahtjev za međuknjižničnu posudbu se podnosi: osobno dolaskom u knjižnicu, elektroničkom poštom, faxom i poštom.

Aktualno